دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H120 سرمعمولي

NPK H120

NPK H120

66,800 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 135-150
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
ويژگي ضدسايش
نوع سر سر الماسه فورج
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش