دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H120 سر شياردار

NPK GH9

NPK GH9

44,600 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نوع سر معمولي
دسته قطر 135-150
مدت ضمانت 2 سال
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
طول برحسب ميليمتر 1300
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش