دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK GH9 سر شياردار

NPK E210B

NPK E210B

5,000 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
طول برحسب ميليمتر 1300
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قطر برحسب ميليمتر 145
برند محصول NKG
نام لاتين چکش NPK E210B
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 135-150
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش